Szerzőink figyelmébe

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerző(k) eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. A cikkek leadási határideje: folyamatos. A lap megjelenése: március, június, szeptember, december. Szerzőinknek szóló bővebb információkért kattintson a "Bővebben" feliratra, vagy a "Szerzőink figyelmébe" menüpontra!
Bővebben

Legújabb számunk

2016 utolsó lapszáma minden eddiginél nagyobb terjedelemben, összesen 338 oldalon számol be a tűzvédelem, az iparbiztonság, a vízügy és a vízvédelem, valamint a polgári védelem témáiról.
Bővebben

Legújabb számunkból

Mohai Ágota Zsuzsanna, Dr. Beda László PhD : Gondolatok a tűzjelző berendezések hatékonyságáról

Érces Gergő : Aktívan alkalmazott passzív tűzvédelmi rendszerek Hatása az épületek tűzvédelmi életciklusában

Kós György : Amikor a tűzoltó kerül bajba: kárhelyen alkalmazható újraélesztési eljárás

Zólyomi Géza – Kuti Rajmund – Fecser Nikolett : Pozitív nyomású ventiláció tűzoltói alkalmazásának aktuális kérdései

Bodnár László : A helikopteres tűzoltás hatékonyságának vizsgálata magyarországi példákkal

Horváth Galina : A tűzoltóság felkészültsége és feladatai terrorcselekmény esetén

Kalamár Norbert – Pántya Péter PhD : A magyar katasztrófavédelem által végzett beavatkozások

Dr. Vass Gyula - Dr. Kátai-Urbán Lajos : Küszöbérték alatti üzemek felügyeletének műszaki előírásai - II. rész

Sebestyén Zsolt – Ekler Bálint – Kapitány Sándor – Petőfi Gábor – Stangl Péter : Radioaktív hulladékok osztályozás hazai szabályozásának korszerűsítése

Szabó Tibor : Vállalati és magán eszközök kettős célú felhasználásának veszélyei

Dr. Mógor Judit – Szalay Linda : A katasztrófavédelem vízvédelmi hatásköre az eu nitrát irányelv végrehajtása érdekében

dr. Kling István : Az Európai Unió víz keretirányelve és a vízgyűjtő-gazdálkodás megvalósításának hatósági feladatai

Albert Maipisi, Andries Jordaan, Agoston Restas : Az árvízveszéllyel szembeni sebezhetőség gyenge pontjai: tanulságai kormányok, fejlesztési hivatalok és végrehajtók számára

Kiss Alida : Az árvízi katasztrófákat követő kárenyhítések társadalmi bizalmi vizsgálata: esettanulmány a Beregből és a Sajó-völgyből

Dr. Nagy Rudolf : A kritikus infrastruktúrák elleni lehetséges radiológiai terrortámadások

Dr. habil. Endrődi István - Ambrusz József – Dr. Muhoray Árpád : Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös közszolgálati gyakorlatának a „Vihar 2016” összefoglalása, következtetései

dr. Nováky Mónika- dr. Endrődi István : Polgári védelem és az önkéntesség

Dr. Gubicza József – Péter Zsolt : A kárhelyszíni egészségügyi ellátásra történő felkészítés rendszere, a disaster medic képzési struktúra kialakítása, hasznosíthatósága

Fumiso Muyambo, Andries Jordaan, Agoston Restas : A polgári zavargások hatásai válsághelyzetekre a fejlődő országokban

Andrea Majlingova : Újítások a katasztrófavédelem területén Szlovákiában