Szerzőink figyelmébe

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerző(k) eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. A cikkek leadási határideje: folyamatos. A lap megjelenése: március, június, szeptember, december. Szerzőinknek szóló bővebb információkért kattintson a "Bővebben" feliratra, vagy a "Szerzőink figyelmébe" menüpontra!
Bővebben

Legújabb számunk

A Védelem Tudomány 2020/4. számában 12 tanulmányt olvashatunk. Kiürítés számítás, hidak tűzeset után, gyakorlatok értékelése, a kemence patak tározójának sérülése, a környezetvédelem műszaki aspektusai, légi szállítás ellenőrzése, veszélyes anyagokkal kapcsolatos engedélyezési folyamat, vízkárelhárítás, vízügyi továbbképzési rendszer, drónok és kéményellenőrzés, a gőzfecskendők feltalálói, hatékony válaszadás konferencia.
Bővebben

Legújabb számunkból

Veres György : A kiürítésre vonatkozó szabályok fejlődése a magyarországi építészeti tűzvédelem kezdetétől napjainkig

Lublóy Éva, Hlavička Viktor, Czoboly Olivér, Biró András, Cimer Zsolt : Hidak tűzeset után – tapasztalatok és vizsgálati módszerek

Jackovics Péter : Biztonság növelése a szervezeti tanulás útján, avagy a katasztrófavédelmi gyakorlatok újszerű értékelése a SOL elemzés módszerével, II. rész

Horváth Nándor : Kemence Patak árvízcsúcs-csökkentő tározójának sérülése

Farkasinszki Lóránt : A katasztrófavédelmi tevékenységek környezetvédelmi és műszaki aspektusai

Kiss Viktória Ivett, Kátai-Urbán Lajos, Vass Gyula : A légi szállítás hatósági ellenőrzési tevékenységének aktuális jogalkalmazási kérdéseinek vizsgálata

Gyapjas János : Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység engedélyezésének folyamata, különös tekintettel az iparbiztonsági hatóságra és társhatóságaira

Balatonyi László, Tóth László, Makay Gábor, Lábdy Jenő : Vízkárelhárítással összefüggő vízügyi feladatok, és a hozzá rendelt finanszírozási rendszer

Háber Hajnalka, Hoffmann Imre, Tóth László, Cimer Zsolt : A vízügyi ágazati továbbképzés kialakítása és működtetése III.

Szalkai István : Drónok alkalmazásának lehetőségei a kémények ellenőrzésében

Dr. Berki Imre : A gőzfecskendő és elfeledett feltalálói

Molnár András : Beszámoló a 2. Hatékony Válaszadás Konferenciáról