Szerzőink figyelmébe

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerző(k) eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. A cikkek leadási határideje: folyamatos. A lap megjelenése: március, június, szeptember, december. Szerzőinknek szóló bővebb információkért kattintson a "Bővebben" feliratra, vagy a "Szerzőink figyelmébe" menüpontra!
Bővebben

Legújabb számunk

Az idei évi harmadik számban 20 szerző 11 cikke olvasható, 192 oldalon. Bővebben: védőruhák minősítése, a tűzoltásvezetők kényszerhelyzeti döntései, kiürítési gyakorlatok szervezése, változások a Seveso irányelvben, sugárforrás keresési módszerek, kármentők szerepe az iparbiztonságban, biztonsági tervek értékelése, belvíz és aszálykárok, doktori képzés és kutatás, tűzoltóság a háborús bombázások idején.
Bővebben