Érces Gergő , Vass Gyula:

Veszélyes ipari üzemek fenntartható tűzbiztonságának BIM alapú fejlesztési lehetőségei


Absztrakt

A fenntartható fejlődés alapvető pillérei, többek között, a biztonság és az egészség. Termé-szeti- és épített környezetünkre is kockázatot jelent a civilizáció egyik hajtómotorjaként tekinthető ipar. Kiemelt kockázati tényezőként kell kezelnünk az ipari létesítményeken belül a veszélyes anyagokkal foglalkozó ipari üzemeket. Az építmények ezen belül az ipari, és veszélyes anyagokkal foglalkozó ipari építmények biztonságának egyik fő területe a tűzvé-delem, amely komplex módon szerves részét képzi az üzemépületek teljes életciklusának. A világ szinte minden országában az építészeti tűzvédelem jogszabályokon nyugszik. Tűz-biztonság-becslési módszereket, műszaki eljárásokat, kockázat-elemzéseket ismerünk a tűz-védelem tudományában, de azok nem ölelik át egy-egy épület teljes életciklusát az épület – ember – tűz hármas kölcsönhatás szempontjából, a komplex tűzvédelem: tűzmegelőzés, tűz-oltás, tűzvizsgálat tekintetében. A nem komplex tűzvédelem következtében „fehér foltok”, kritikus helyek és időtartamok alakulnak ki egy-egy ipari épület tekintetében. A közleményben az ipari épületek teljes életciklusán átívelő komplex tűzvédelem megvaló-sulását elemzem. Értékelem az innovatív mérnöki szemléleten alapuló BIM alkalmazások-kal megvalósítható komplex tűzvédelemben, és az ipari épületek teljes életciklusát lefedő tűzvédelmi hálóban rejlő fejlesztési lehetőségeket, amelyek által az OKOS VÁROS kereté-ben megvalósítható egy új, magas szintű, hosszútávon fenntartható biztonság.

Kulcsszavak: komplex tűzvédelem, innovatív mérnöki módszerek, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, okos város

Abstract

Basic pillars of sustainable development, among others, are safety and health. One of the engines of civilization considered industry means risk on our natural and constructed environment. We have to be treated the hazardous industrial factories as a major risk factor. One major area of the security of industrial buildings is fire protection, which, in a complex way, is an integral part of the life cycle of factory buildings. In almost every country of the world architectural fire protection is based on laws. We are aware of fire safety estimation methods, technical procedures, risk assessments in the science of fire protection, but they do not comprise the entire life cycle of a building in terms of building – human – fire triple interaction, nor take account of fire prevention, fire intervention, or fire investigation. On account of the non-complex fire protection become critical places and intervals in the life cycle of a factory building. In the publication I analyze the implementation of complex fire protection across the full life cycle of hazardous industrial buildings. I introduce the potential development opportunities lying in complex fire protection based on with BIM applications created innovative engineering methods, and also in fire protection net which covers the entire life cycle of buildings, which enable us to realize a new, high-level long-term sustainable safety within SMART CITY.

Kulcsszavak: complex fire protection, innovative engineering methods, hazardous industrial factories, smart city

A teljes cikk megtekintése