Érces Gergő, Bérczi László:

A 2017. évi tűzvizsgálati eljárások tapasztalatainak összegzése a mérnöki és kriminalisztikai alapokon nyugvó módszerek értékelésével


Absztrakt

A tűzvédelem egyik alappillérét, a tűzmegelőzés és a tűzoltói beavatkozás mellett, a tűzvizsgálat képzi. A tűzvizsgálati eljárás elválaszthatatlan módon a komplex tűzvédelem része, amely jellemzően a nemzetközi színtérhez hasonlóan jogszabályi alapokon nyugszik. Hazánkban a tűzesetek vizsgálatának rendjét a tűzvédelmi törvényből eredeztetve BM rendelet szabályozza. A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó egyes eljárási kérdések szabályozásáról szóló 56/2016. számú BM OKF Főigazgató Intézkedés hatálybalépése óta eltelt közel egy év. Az eltelt időszak indokolja a tűzvizsgálati szakterület munkájának tudományos elemzéssel történő áttekintését, a tapasztalatok összegzését. Az alapvetően meghatározó jogszabályi környezet mellett a tűzvizsgálati eljárások mérnöki, és kriminalisztikai módszerei jelölik ki a szakma kortárs fejlődési irányát. A tudományosan megalapozott szakmai fejlődés érdekében megvizsgáltuk és értékeltük a tűzvizsgálati eljárások 2017. évi tapasztalatait.

Kulcsszavak: tűzvizsgálat, mérnöki módszerek, komplex tűzvédelem

Abstract

The fire investigation creates one of the pillar of fire protection next to fire prevention and fire fighting intervention. The fire investigation procedure is inseparably part of the complex fire protection, which, like the international scene, based on laws. In our country the order of fire investigation is governed by the BM decree based on the law of fire protection. Since the entry of the regulation of certain procedural issues related to the fire investigation (56/2016 BM OKF Director-General's Action) passed nearly a year. This passed period justifies the scientific analysis of the work of the fire investigation field, and the summary of the experiences. In addition to the decisive legal environment, the engineering and criminological methods of fire investigation procedures identify the contemporary development direction of the profession. For scientifically well-established professional development, we have examined and evaluated the experiences of fire investigation practices in 2017.

Kulcsszavak: fire investigation, engineering methods, complex fire protection

A teljes cikk megtekintése