Albert Maipisi, Andries Jordaan, Agoston Restas:

Az árvízveszéllyel szembeni sebezhetőség gyenge pontjai: tanulságai kormányok, fejlesztési hivatalok és végrehajtók számára


Absztrakt

Bevezetés: Ugyan a figyelmünket sok esetben csak akkor keltik fel a katasztrófák, amikor komoly veszély fenyeget vagy egy katasztrófa lesújt, a valóságban a sérülékenységhez tudatosan járulunk hozzá. Egyértelmű előnyök vonzzák az embereket a magas kockázatú területekhez vagy nincsen lehetőségük egy teljesen más helyen új életet kezdeni. Módszerek: A fejlődő országokban történt árvizek mélyreható elemzése alátámasztja az előbbi állítást. Az esettanulmány feltárja az összefüggést a kormányzás, fejlődés és katasztrófák között, valamint a dinamikus nemzetközi és hazai társadalmi, politikai és gazdasági környezet hozzájárulását a magasabb kockázati sebezhetőségi szinthez. Az esettanulmány megírásához a szerző mélyrehatóan tanulmányozta a releváns szakirodalmat és a saját maga által tapasztalt gyakorlatokat. Eredmények: A cikk feltárja a katasztrófaveszély csökkentésének jelenlegi módszereinek hiányosságait a közösségek ellenálló-képességének fejlesztésében, mivel a „tojásábra” módszer csak részlegesen érvényesül a szegénység csökkentése és a fenntartható fejlődés érdekében, különösen sok afrikai fejlődő ország esetében.

Kulcsszavak: sebezhetőség, katasztrófaveszély-csökkentés, közösség ellenálló képessége, tojásábra, fenntartható fejlődés

Abstract

Introduction: Whereas in many instances minds are aroused to disaster issues only when a major hazard ensues and a disaster manifests, in reality often vulnerability and susceptibility are consciously created but people are attracted to risky areas by visible benefits and where that is not true, by the inability to start life in a completely new place. Methods: An in-depth analysis of flood disasters in developing countries supports the claim. The case exposes a relationship between governance, development and disasters as well as contribution of dynamic international and national socio-politico-economic environments as building blocks to increased risk exposure, vulnerability and susceptibility. This case study was done through extensive review of relevant literature and witnessed practices. Results: The study reveals that current disaster risk reduction (DRR) interventions theoretical practice is inadequate as a tool for building community resilience. In the sense that it is mainly practically applied within the ‘egg framework’ to achieve poverty reduction and sustainable development. Specifically in many developing countries in Africa.

Kulcsszavak: vulnerability, susceptibility, disaster risk reduction (DRR), community resilience, egg framework approach, sustainable development

A teljes cikk megtekintése