Alena Oulehlová:

A veszélyes tevékenységek kockázatkezelése a Cseh Köztársaságban


Absztrakt

Jelen tanulmány a Csehországban alkalmazott katasztrófavédelmi kockázatelemző módszerek és az eljárások alkalmazási tapasztalataival foglalkozik. A cikk első része a Cseh Köztársaságban 2016-ban elkészített veszély elemzés eredményeit mutatja be. A veszélyelemzés 22 kockázatot azonosított, melyből 10 technológiai jellegűnek mondható. Ezek a kockázatok az emberi veszélyes tevékenység következtében jelentek meg. Minden egyes elfogadhatatlan technológiai kockázat esetében megállapították a kockázat kialakulásának folyamatát, a kockázatelemzés módszereit, és a kockázatkezelés folyamatát. A tanulmány rámutat a kockázatkezelési eljárás során keletkezett hibákra is. A cikk megállapítja a veszélyes tevékenységek kockázatkezelésének szükségességét.

Kulcsszavak: Csehország, veszélyes tevékenység, kockázatelemző módszerek, kockázatkezelés

Abstract

The article deals with the application of risk analysis methods and applied risk management procedures in the Czech Republic. The first part of the paper describes the procedure and results of the threat analysis carried out for the Czech Republic in 2016. The threat analysis identified 22 risks, 10 of which were technogenic anthropogenic. These risks are related to hazardous human activities. Sources of the risk, used methods of risk analysis as well as the assessment procedure, if implemented, were stated for each unacceptable technogenic risk. The paper points out the defects which were identified within the application of risk management. The results of the article show the necessity of the application of risk management for the needs of hazardous activities management.

Kulcsszavak: Czech Republic, hazardous activity, risk analysis methods, risk management

A teljes cikk megtekintése