Almási Csaba, Cimer Zsolt, Kátai-Urbán Lajos:

Mezőgazdasági felhasználású veszélyes áruk közúti szállítási tapasztalatai - 1. rész


Absztrakt

A veszélyes áruk biztonságos közúti szállítását az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága által kidolgozott és Magyarország által is bevezetett veszélyes áru közúti szállítási ún. ADR egyezmény végrehajtása garantálja. A szabályozás hazai alkalmazása kiterjed a mezőgazdasági vontatókkal végzett szállításokra is. Talaj- és vízvagyonunk védelme nemzetgazdasági jelentőségű, ezért szükséges az agráripari szereplőkkel való folyamatos katasztrófavédelmi szakmai együttműködés. A cikksorozatban a szerzők egy kérdőíves felmérés kutatási módszerén keresztül elemzik a szakterületi jogalkalmazási tapasztalatokat.

Kulcsszavak: ADR, iparbiztonság, kérdőív, közút veszélyes áru közúti szállítás, mezőgazdaság

Abstract

Safe road transport of dangerous goods is guaranteed by compliance with the ADR Convention, drawn up by a specialized body of UN Economic Commission of Europe, which was ratified by Hungary as well. The domestic implementation of the regulation also covers the transportation of dangerous goods by agricultural tractors. The protection of our soil and water assets has a national economic importance, therefor the continuous professional cooperation of authorities with agri-industry operators is necessary. In this series of articles, the authors will use questionnaire survey as the research method used to analyse the legal application experiences of affected operators.

Kulcsszavak: ADR, agriculture, carriage of dangerous goods by road, industrial safety

A teljes cikk megtekintése