Ambrusz József:

Biztosítók szerepe a természeti csapásokat követő, magántulajdonban lévő lakóingatlanok kárenyhítésének folyamatában


Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben a rendkívüli időjárás következtében kialakult intenzív szélviharok, felhőszakadások, ár- és belvizek, jégverések pusztítottak szinte az ország valamennyi megyéjében. Különböző jellegű és mértékű károk keletkeztek és olyan méreteket öltöttek, amelyek helyreállítását sem az önkormányzatok, sem a károsultak nem voltak képesek finanszírozni saját anyagi forrásaikból. A kormánydöntéshez kötött helyreállítás támogatásának meghatározása a magánszemélyek esetében feltételezi azt a viszonyítási alapot, amely számszerűsíti egyrészt a támogatás mértékét, illetve a támogatás mértékét viszonyítja a kárértékhez a biztosító által megállapított és kifizetett összeghez, valamint figyelembe veszi a károsult szociális helyzetének, önerejének számszerű értékét. Ezért a kárenyhítésben érintett rendvédelmi és az arra rendelet szervek, szervezetek mellett a jövőben is kardinális szerep hárul a biztosítótársaságokra a kárenyhítés folyamatában.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, biztosító, biztosítás, kárenyhítés, lakóingatlan

Abstract

Over the last decades, intense wind storms, heavy rains, floods and hail storms due to extreme weather have devastated in almost every county of the country. Damages of varying type and extent have occurred and have reached dimensions that neither the local governments nor the parties harmed could recover from their own financial resources. Determining assistance to restoration (linked to a governmental decision) requires a benchmark in the case of individuals, which quantifies the amount of aid and correlates it to the amount of damages established and paid by the insurer and takes into account the numerical value of the victim's social situation and own contribution. Therefore, in the future, in addition to the law enforcement authorities and the bodies involved in compensation, insurance companies will also have a cardinal role in the compensation process.

Kulcsszavak: disaster management, insurer, insurance, compensation, residential property

A teljes cikk megtekintése