András Kretz:

A rendkívüli események, természeti és civilizációs veszélyek által okozott épületromosodás elméleti és gyakorlati kérdései


Absztrakt

A rendkívüli események jelentősen károsíthatják az épített és a természeti környezetet. Az épületek sérülése, omlása gyakran nem elkerülhető következménye egy katasztrófának, egy gondatlanságból, tudatlanságból adódó károkozásnak, vagy az ártó szándékú cselekményeknek vagy a katonai harci cselekményeknek. A károk felszámolása során napjaink nagy kihívása, hogy a rehabilitáció úgy történjen, hogy a korábbinál jobb minőségi állapot jöjjön létre. A cikkben a szerző vizsgálja az épületek sérülése következtébe kialakult romosodási formákat, az a romok alóli mentés lehetőségeit, valamint az épületmegerősítés és a bontás biztonságos formáit, az ideiglenes helyreállítás, állagmegőrzés lehetőségeit. Ezen túlmenően javaslatot tesz az objektumok újjáépítése során alkalmazható korszerű módszerekre és eszközökre.

Kulcsszavak: romosodás, megtámasztás, épületbontás, romok alól mentés, rehabilitáció, újjáépítés

Abstract

Extraordinary events can significantly damage the built and natural environment. Damage and collapse of buildings is often an inevitable consequence of a disaster, the damage caused by negligence, ignorance, or acts of malicious intent or military acts of war. In the process of repairing a damage, the great challenge nowadays is to carry out the rehabilitation in such a way that a better quality condition is created than before. In this paper, the author examines the forms of deterioration caused by the damage to buildings, the possibilities of rescue from the ruins, as well as the safe forms of building reinforcement and demolition, the possibilities of temporary restoration and preservation. In addition, it proposes state-of-the-art methods and tools for rebuilding objects.

Kulcsszavak: deterioration, shoring, demolition of buildings, rescue from ruins, rehabilitation, reconstruction

A teljes cikk megtekintése