Bárdos Zoltán:

Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok a magyar honvédség részvételével


Absztrakt

A nukleáris energia békéscélú felhasználása fontos szerepet játszik az energiamixben, fenntartható módon illeszthető a jövőnkbe, azonban szigorú ellenőrzés alatt kell tartani. Felügyeletét nemzetközi előírások nemzeti struktúrában történő adaptálásával szükséges szabályozni. Az atomenergia békés célokra való felhasználása során esetlegesen bekövetkező radiológiai, vagy nukleáris események elhárítására való felkészülésről, a bekövetkezett esemény következményeinek csökkentéséről és megszüntetéséről az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (a továbbiakban: ONER) gondoskodik. Hazánk a nukleáris létesítmények balesetére felkészített és megfelelően begyakorolt Országos nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervvel rendelkezik (továbbiakban: OBEIT). Az ONER-ben és az OBEIT-ben foglalt feladatok: a nukleáris veszélyhelyzet elleni védekezés tervezése, irányítása és a végrehajtásának összehangolása kormányszintű feladat. Ebben a feladatrendszerben a Magyar Honvédség speciális képességeinek alkalmazása – a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerben – elengedhetetlen.

Kulcsszavak: atomenergia, békés célú felhasználás, nukleárisbaleset-elhárítás, intézkedési terv, HKR

Abstract

The peaceful use of nuclear energy plays an important role in the energy mix. It can be implemented in a sustainable way in the future, but it has to kept strictly under control. The supervision should be adapted to the national structure in accordance with the international regulations. Preparation is necessary for the prevention of the radiological and nuclear events that might occur during the peaceful usage of the nuclear energy. The National Nuclear Emergency Response System (hereafter referred to as ’NERS’) ensures the mitigation and abolition of these events and their outcomes. Hungary has a National Nuclear Emergency Response Plan (hereafter referred to as ’NERP’) that is prepared for the cases of accidents in nuclear facilities. Tasks corresponding to ’NERS’ and ’NERP’ shall be performed by governmental coordination such as planning, commanding and executing the protection activities in case of a nuclear emergency. In this system the utilization of the Hungarian Defence Forces’ capabilities –within the framework of the Defence System for Disaster Management - is indispensable.

Kulcsszavak: nuclear energy, peaceful use, nuclear accidents prevention, action plan, DSDM

A teljes cikk megtekintése