Balogh Róbert:

A belvízi veszélyes áru szállítási balesetekkel kapcsolatos hatósági tapasztalatok értékelése


Absztrakt

A katasztrófavédelemi rendszer átalakítása után 2012-től a belvízi veszélyes áru szállítás hatósági felügyeletét a katasztrófavédelem szervezete önálló hatóságként látja el. A belvízi veszélyes áru szállításra vonatkozó nemzetközi előírások betartása ellenőrzések végrehajtásával történik. A hatósági ellenőrzések célja a szabályok betartatása a vízi közlekedés biztonsága érdekében. A veszélyes áru szállítmányok és a szállításokhoz kapcsolódó telephelyek rendszeres és következetes ellenőrzése, a balesetek kivizsgálása, valamint a hiányosságok és mulasztások szankcionálása a Katasztrófavédelem fő megelőzési tevékenységévé vált. Jelen cikk célja a belvízi veszélyes áru szállítás során bekövetkezett balesetek, események hatósági tapasztalatainak értékelése.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem; iparbiztonság; belvízi veszély

Abstract

Following the reorganization of Hungarian Disaster Management System, since 2012 year the Disaster Management has been responsible as an independent authority for the official supervision of the transportation of dangerous goods by inland waterway. Inspections are carried out to ensure compliance with international regulations concerning the transportation of dangerous goods by inland waterways. The purpose of official controls is to enforce the rules in the interests of industrial safety. Regular and consistent monitoring of shipments of dangerous goods and transport related industrial sites, investigation of accidents and sanctioning of deficiencies and omissions has become a major preventive activity for Disaster Management Organisations. The purpose of this article is to evaluate the authoritative experience of evaluation of accidents and incidents related to transportation of dangerous goods by inland waterway.

Kulcsszavak: : disaster management, industrial safety, inland waterway transport of dangerous goods, accident

A teljes cikk megtekintése