Balogh Róbert, Kozma Sándor, Vass Gyula:

A közúti veszélyes áru szállítás hatósági felügyeletével kapcsolatos tapasztalatok értékelése a bírság jogszabály változásának következtében


Absztrakt

A Katasztrófavédelemi rendszer átalakítása után 2012-től a közúti veszélyes áru szállítás ellenőrzése nagyobb hangsúlyt kapott. Az eszközrendszer fejlesztése és az ellenőrzéseket végrehajtó állomány tapasztalatszerzése növelte az ellenőrzések hatékonyságát és szakszerűségét. 2016-ban a szabálytalanságok szankcionálásra hatályban lévő jogszabály módosításra került. A módosítás után a kiszabható bírságtételek jelentősen változtak. Jelen cikk célja a jogszabályváltozás hatásának vizsgálata, az eddigi tapasztalatok értékelése és az eredmények bemutatása.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem; iparbiztonság; közúti veszélye

Abstract

Since 2012, after the reformation of the disaster management system, the control of the dangerous goods transportation got bigger highlighted role. Due to the development of the equipment system and the control personnel experiences increased the efficiency and professionalism of the inspections. In 2016 the legal regulation in force dealing with the sanctioning of irregularities has changed. Consequently, the applied authority fines also significantly changed. The aim of this article to review of the effects of modified legal regulations, furthermore evaluation of the experiences so far gained and introduce the results.

Kulcsszavak: disaster management, industrial safety, road transport of dangerous goods, sanctioning

A teljes cikk megtekintése