Barnabás Sándor, Rudolf Nagy:

Katasztrófák elleni védekezés informatikai támogatásának egyes kérdései


Absztrakt

A katasztrófáktól fenyegetett országok megfelelő kockázatelemző eljárásokkal feltárt katasztrófakockázatok típusához és mértékéhez igazodó erőforrásokat kell, hogy készenlétben tartsanak. A veszélyezettség mértékének megítélése és annak rendszeres felülvizsgálata igen összetett feladat. Különösen igaz ez a környezeti tényezők jelen éghajlati elemek jelen változásai közepette. Egyre nagyobb kihívás tehát a szakemberek számára a katasztrófák kialakulását meghatározó tényezők eredményes megítélése. Így elkerülhetetlen, hogy ebben a sokváltozós rendszerben erőteljesen támaszkodjanak a 21. század kínálta legkorszerűbb informatikai megoldásokra a veszélyek megelőzése, csökkentése és kezelése során. E tanulmányban bemutatásra kerülnek, azok a különféle informatikai megoldások, melyek korszerű háttérként megalapozhatják a katasztrófák jelentette veszélyek és károk csökkentését.

Kulcsszavak: katasztrófa, informatikai rendszerek, veszélyhelyzet, mesterséges intelligencia, big data, IoT

Abstract

Countries at risk of natural disasters need to have resources in place commensurate with the type and extent of disaster risks identified through appropriate risk analysis procedures. Assessing the extent of the vulnerability and reviewing it regularly is a very complex task. This is especially true in the midst of the changes brought about by current climate change. Thus, it is an increasing challenge for professionals to assess the factors that determine the development of disasters effectively. Thus, it is inevitable that this multivariate system will rely heavily on state-of-the-art IT solutions offered by the 21st century to prevent, reduce, and manage threats. In this research, various IT solutions are presented, which can serve as a modern background for reducing hazards and damages caused by disasters.

Kulcsszavak: disaster, IT systems, emergency, artificial intelligence, big data

A teljes cikk megtekintése