Barta Ágnes:

Applikációk a katasztrófavédelmi lakosságtájékoztatásban


Absztrakt

A szerző az okostelefonokra fejlesztett applikációkat, illetve ezen eszközök a nyilvánosság felé irányuló tevékenységben betöltött szerepét és funkcióját vizsgálja a cikkben. Kutatja, hogy az applikációk támogathatják-e a veszélyhelyzeti kommunikációt, és amennyiben igen, milyen módon. A tanulmány németországi, ausztriai, svájci és magyar példákat mutat be.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, polgári védelem, nyilvánosság

Abstract

Die Autorin untersucht im Artikel die Applikationen für Smartphones, beziehungsweise die Rolle und Funktion dieser Mittel in der Öffentlichkeitstätigkeit. Sie forscht, ob die Applikationen die Notfall-Kommunikation unterstützen können, und falls ja, auf welcher Weise. Es werden Beispiele aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn im Artikel vorgestellt.

Kulcsszavak: Katastrophenschutz, Zivilschutz, Öffentlichkeit

A teljes cikk megtekintése