Benye János:

Kommunikációs kérdések vegyi balesetek esetén


Absztrakt

A folyamatos tudományos és technikai fejlődésnek köszönhetően az előállított és felhasznált veszélyes anyagok mennyisége folyamatosan növekszik. A folyamat magában hordozza a vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetek bekövetkezését is. Legfontosabb feladat természetesen a balesetek megelőzése, de a katasztrófavédelmi szervezeteknek fel kell készülni az esetleges kárfelszámolásra is. A vegyi balesetek felszámolásának fontos feladata a humán környezet megóvása, amely sikeréhez nagyban hozzájárul a lakosság megfelelő tájékoztatása, a kommunikáció. Írásomban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek során történő kommunikáció aktuális kérdéseit vizsgálom, célom, kutatási eredményeimmel, valamint gyakorlati tapasztalataimmal segítséget nyújtani a lakosságtájékoztatási feladatokat végző szakembereknek.

Kulcsszavak: Vegyi baleset, katasztrófa megelőzés, kárfelszámolás, kommunikáció ~

Abstract

Due to scientific and technical development, the amount of hazardous substances produced and used is continuously increasing. The process also involves the occurrence of chemical accidents. The most important task is to prevent those accidents, but disaster management organizations must be prepared for possible damage elimination too. An important task of the elimination of chemical accidents is the protection of the human environment. For successful protection the adequate information of the population, the communication is indispensable In my paper I study the current issues of communication in case of accidents involving dangerous substances. My aim is to help people in the field of public information with my research results and practical experience.

Kulcsszavak: Chemical accident, disaster prevention, damage elimination, communication ~

A teljes cikk megtekintése