Berger Ádám:

Súlyos balesetek káros hatásainak vizsgálata


Absztrakt

A katasztrófák és válsághelyzetek kiváltó okai, valamint azok hatásai több tényezőtől is függnek (szociális, biológiai és kémiai, technikai, globális). A társadalom növekedésével, a technológia fejlődésével, a mezőgazdasági és ipari tevékenységek térnyerésével és nem utolsó sorban a világpolitikai helyzet alakulásával az emberiségnek a jövőben is szembe kell néznie nagy áldozatokkal járó katasztrófa- és válsághelyzetekkel. Az ezekre való felkészülés egyik eszközét jelentik a megelőző intézkedések megtétele, mint például hatékony szabályozási környezet biztosítása a gazdasági szereplők részére, illetve az előremutató településrendezési tervek megalkotása. A publikációban feltételezett balesetek esettanulmányain keresztül vizsgálom meg a veszélyes anyag tároló tartályok sérülésével járó veszélyes anyag kibocsájtás lehetséges káros hatásait.

Kulcsszavak: káresemény, veszélyes anyag, terjedési modell, kármentő, megelőzés

Abstract

The causes of disasters and crises and their effects depend on a number of factors (social, biological and chemical, technical, global). With the growth of society, the development of technology, the expansion of agricultural and industrial activities and, last but not least, the evolution of the world political situation, humanity will continue to face catastrophic and crisis situations with great sacrifices. One of the means of preparing for these is to take preventive measures, such as providing an effective regulatory environment for economic operators and creating forward-looking urban planning plans. Through the case studies of the accidents assumed in the publication, I present the harmful effects of leakage associated with the damage of hazardous material storage tanks.

Kulcsszavak: damage event, dangerous substance, spread model, remediation board, prevention

A teljes cikk megtekintése