Berta Katalin – Bodnár László:

Az állatmentés kérdései katasztrófák esetén – a cézár bevetési egység létrehozása


Absztrakt

Bevezetés: Egy természeti vagy egy civilizációs katasztrófa során számítani kell álltamentési tevékenysége is. A legfontosabb természetesen minden esetben az emberi élet mentése, ám ezután fontos szerepet kell, hogy kapjon az állatmentés is. A cikk az állatmentés elveit és formáit igyekszik bemutatni a különböző katasztrófák kapcsán. Emellett bemutatásra kerül a hazai szervezetek állatmentési feladatrendszere is. Módszertan: A cikk megírása során kiemelt szerepet kapott, a hazai és nemzetközi szakirodalom részletes elemzése, illetve a mentési tevékenységet végző beavatkozókkal történő személyes konzultáció és adatgyűjtés. Eredmények: Az állatmentés problémaköre rávilágít arra, hogy Magyarországon szükség lenne egy speciális bevetési egység létrehozására – Cézár – ezzel hozzájárulva az álltamentéshez és a katasztrófa során fellépő káros egészségügyi hatások csökkentéséhhez.

Kulcsszavak: állatmentés, Cézár, álltapszichológia, szervezet, speciális mentés

Abstract

Introduction: During a natural or a man-made disaster we must count on rescuing the animals. Of course, the most important thing is to rescue the human life in every case, but after that, it is important to protect the animals. The article attempts to present the principles and the forms of rescuing animals during various disasters. In addition, the national organizations' tasks and protection system is also presented in the paper. Methods: In the focus of the paper it was important to analyze the domestic and the international literature. It was also important to consulate with the interferers. Results: The problems show us that it is very important to create a special force in Hungary in connection with the animal rescuing – calls Caesar - thereby contributing to rescuing animals and reducing the adverse health impacts of the disasters.

Kulcsszavak: animal rescue, Caesar, animal psychology, organization, special rescue.

A teljes cikk megtekintése