Bodnár László:

A Wildland-Urban Interface tűzesetek veszélyezetettsége Magyarországon


Absztrakt

Az erdőtüzek az egyik leggyakoribb és legnagyobb kihívást jelentő természeti katasztrófák. Ezek akár az emberi életet és az anyagi javakat is veszélyeztethetik, különösen azokon a területeken, ahol a lakosság közvetlenül a természetes erdőterület határán él. Ezt a területet a nemzetközi szakirodalom „Wildland – Urban Interface-nek” (WUI) nevezi. Itt az erdőtüzek kockázata magas. Magyarországon azonban ezeknek a területeknek az azonosítása eddig még nem valósult meg. A szerző ezt a hiányosságot igyekszik pótolni. A cikk megírásában fontos szerepet játszott a nemzetközi WUI területek vizsgálata és elemzése, valamint egy nemzetközileg elismert erdőtüzes konferencián való részvétel, amely rávilágított a hazai hiányosságokra és a megoldásra váró feladatokra. A cikk eredményeként a szerző megvizsgálja, hogy hazánkban melyek azok a területek, illetve települések ahol a WUI tüzek kialakulásának kockázata magas. Az elemzés eredményeként elkészül francia mintára egy WUI topológiai mátrix, amely lehetőséget ad a WUI tüzek kockázatának megismerésére az ország bármely területén. A kockázatelemzés része az adott területre jellemző természetes növénytakaró, valamint annak közvetlen közelében lévő mesterséges környezet vizsgálata és elemzése.

Kulcsszavak: Wildland – Urban Interface (WUI), Wildland – Urban Intermix (WUI mix) erdőterület, lakott terület, kockázat

Abstract

Forest fires are one of the most important natural disasters. In some cases, wildfires may threaten human life and material goods, especially in areas where the population lives directly on the edge of the natural forest areas. This area is called "Wildland - Urban Interface" (WUI). Here the risk of the forest fires is very high. However, in Hungary, these areas have not yet been defined, that is why the author tries to fill this gap. When writing the paper, international WUI areas have been studied and analysed, but it was also important to participate in an international forest fire conference, which highlighted to the shortcomings and tasks to be solved in Hungary. As a result of the paper, the author examines the areas and settlements in Hungary where the risk of WUI fires is high. As a result of the paper, a WUI topological matrix is created for a French sample, which gives an opportunity to learn about the risk of WUI fires in the whole country. As a part of the examination, the natural vegetation cover and the urbanization features can be determined.

Kulcsszavak: Wildland - Urban Interface, Wildland – Urban Intermix, forest area, populated area, risk

A teljes cikk megtekintése