Brian Mayahle, Steve Parnell, Anthony Welch, Jennifer Barr, Agoston Restas, Fumiso Muyambo :

A Lean-módszer bevezetésének elemzése egy egészségügyi szervezetben katasztrófavédelmi szempontból


Absztrakt

Bevezetés: A cikk egy olyan külföldi példát mutat be, ahol az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kihívások megoldására az ún. Lean-eszközök alkalmazását hívják segítségül. A példában szereplő legnagyobb kihívást az adott szervezeten belül egy új szervezet-irányítási rendszer bevezetése jelenti, de emellett lényeges a szervezet tagjainak, a személyzetnek az aktív bevonása is. Ez utóbbinál nagyon fontos a személyzet változások iránti elkötelezettségének a biztosítása, amivel az adott problémák feltárása őszintén és gyorsan megtörténhet, ill. a jövőbeli cselekvési tervek és ellenintézkedések pedig kidolgozhatók. A munkafolyamatokat mentálhigiénés szakemberek végezték egy kb. 3 órás okfeltáró elemzés során, ún. Lean eszközök, ill. az ebben járatos szakemberek segítségének igénybevételével együtt.

Kulcsszavak: klinikai irányító utak, kormányzati stratégia, okfeltáró elemzés, Lean eszközök,

Abstract

Introduction: To identify challenges which are pertinent to service delivery using Lean tools through the involvement of rural and remote mental health operational staff. The challenges that come with introducing a new management system in a department within a large organisation need to be addressed systematically to ensure active participation of the staff in addressing the identified aetiologies. This requires early onset engagement and involvement of staff in identifying the problems so that they will take ownership in creating and developing the future action plans and counter-measures. Practical targeted root cause analysis sessions involving mental health staff in 3-hour problem-solving sessions using Lean tools facilitated by a certified Lean specialist were undertaken.

Kulcsszavak: clinical pathways, government strategy, root cause analysis, Lean tools,

A teljes cikk megtekintése