Brian Mayahle, Steve Parnell, Len Richards, Anthony Welch, Jenniffer Barr, Agoston Restas, Fumiso Muyambo:

A katasztrófamenedzsment legfontosabb eszközei és alapelvei az egészségügyi szolgáltatások végrehajtásához egy ausztrál valós példa alapján


Absztrakt

Bevezetés: Számos új eszköz és módszer került bevezetésre az egészségügyben. A szervezetek vezetői azonban sok esetben nem tartják be a modern szervezeti átalakítási és irányítási rendszereket. Az operatív kiválóság elérésének szükségessége, az akkreditációs követelmények teljesítése és a szervezeti növekedés hozta lendületbe a Central Queensland Egészségügyi és Kórházi Szolgálat számára, azt, hogy elfogadja a Lean irányítási rendszert. A szerzők e cikk keretén belül vizsgálják a Lean egészségügyi szolgáltatásokba történő bevezetését a működési kiválóságát, az erőforrások felosztását, az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása érdekében. Módszertan: A cikk megírásának alapja a releváns nemzetközi szakirodalom tanulmányozása mellett az egészégügyi személyzet véleményének felmérése, azok logikai érvelése valamint gyakorlati tapasztalatai a Lean szolgáltatások tekintetében. Eredmények: A cikk eredményeként lehetővé válik a személyzet munkafolyamatainak javítása és további lehetőség nyílik a különböző munkahelyi problémák kezelésére.

Kulcsszavak: Lean, kaizen, standard munka, Lean menedzsment, szervezeti átalakulás, problémamegoldás

Abstract

Introduction: A large number of re-design tools and methods have been introduced to healthcare organisations However, organisational leaders are often out of step with modern organisational transformation and management systems which are fit for purpose. The need to achieve operational excellence, meeting accreditation requirements and organisational growth was the impetus for Central Queensland Health and Hospital Service to adopt Lean management system. The authors therefore, discuss the essential tools when introducing Lean in a regional hospital and health services to improve operational excellence, resource allocation, productivity of staff and improve quality of services. Methods: This work is a result of a literature study of various materials, general staff surveys, logical reasoning as well as practical experience of implementing Lean in a regional hospital services. Results: Active participation of staff in improving their work processes; equip staff with evidence-based problem-solving skills to address work environment issues; clear standard work processes, visual management systems to improve organisational performances and sustain the gains from Lean implementation.

Kulcsszavak: Lean, kaizen, standard work, Lean management tools, organisational transformation, problem-solving

A teljes cikk megtekintése