Cimer Zsolt, Berger Ádám:

Aszálykár – mezőgazdasági kárenyhítés


Absztrakt

Jelen cikkben az aszálykár hatásait, azok megelőzését és enyhítését vizsgáljuk. Az aszály kialakulásának klimatikus okainak feltárásával, magyarországi jogszabályi és fogalmi hátterével vesszük górcső alá az agrárium által alkalmazható kárenyhítő és megelőző technológiákat, rendszereket. Az aszály okozta katasztrófakezelés segítésére fogalmazunk meg javaslatokat, az agrárszektor aspektusait is szem előtt tartva.

Kulcsszavak: aszály, aszálykár, talajkímélő művelés, kataszrófavédelem, agrárium

Abstract

In this article we examine the effects of drought damage, its prevention and mitigation. By exploring the climatic causes of drought, with the legal and conceptual background of Hungary, we take a look at the mitigation and preventive technologies and systems that can be used by agriculture. We are putting forward proposals to help with drought-related disaster management, bearing in mind aspects of the agricultural sector.

Kulcsszavak: drought, drought, soil-friendly farming, catastrophe protection, agrarian

A teljes cikk megtekintése