Cséplő Zoltán, Szkotniczky Gergely:

200 éves iparbiztonsági emlékek


Absztrakt

Az iparbiztonsági megelőzési feladatokról azt gondolhatnánk, hogy a modern kori „huncutság” amit a jelen kor ipari és társadalmi kihívásai generáltak. Az iparbiztonsági feladatokról az az általános vélekedés, hogy előzmény nélküli, hiszen ezen feladatok korábban nem léteztek. A veszélyes anyagok, áruk szabályozástörténete régebbre nyúlik vissza, mint gondolánk, és ami pedig életre hívta nem más, mint a kémia, az ipar és a közlekedés XVIII., XIX. század robbanásszerű fejlődése és ezzel egyetemben a veszélyes anyagok sokasodása a környezetünkben. Az első írott, a veszélyes árukkal kapcsolatos szállítási szabályozás 1796-ban látott napvilágot. A Magyar jogrendben legelőször fellelhető, a veszélyes áruk fuvarozását szabályzó joganyag 1870-ben került kiadásra, és két évvel később az „ipartörvény” már az iparhatóságnak delegál, a veszélyes tevékenység ellenőrzésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. Jelen cikk célja áttekinteni a jogi szabályozás múltbéli emlékeit, mind a veszélyesáru-szállítás, mind a veszélyes tevékenység felügyelet, mind a korabeli szankcionálás gyakorlatának témakörében. Cél továbbá bemutatni a múlt és a jelenkori szabályozás hasonlóságát, egyenesági rokonságát.

Kulcsszavak: iparbiztonság; veszélyesáru-szállítás; katasztrófa

Abstract

Industrial safety and prevention are often thought as an achievement of modern times, generated by recent technical and social challenges. This field is usually conceived as having been invented without any prequels, since it had not meant any problem previously. Regulations of dangerous goods have a longer history than supposed. It was brought into existence by dynamic progress of chemistry, industry and transportation in the 18th and 19th centuries and in accordance, increasing of dangerous goods in our environment. First written regulation of dangerous goods’ transportation got initiated in 1796. In Hungary, similar legislations were firstly introduced in 1870. Two years later, the “Industry Act” assigned control and license tasks to the industrial authority. This article aims to produce a review of memories of former regulations in the fields of dangerous goods’ transport, authorization and sanctioning. Furthermore, its point is the presentation of similarities and relations of former and recent regulations.

Kulcsszavak: industrial safety, transporting dangerous goods, disaster management

A teljes cikk megtekintése