Dobos Piroska:

Krízishelyzetben, a BCP és a DRP a számviteli és adózási jogszabályok szolgálatában


Absztrakt

Absztrakt Tűzeset, árvizek, heves vihar, fennakadás a közművek szolgáltatásában, hackerek, emberi mulasztás, ezek mindegyike krízishelyzetet teremthet egy szervezet működésében. A katasztrófa több dolgot is jelenthet. Bevételkiesést, az ügyfelek elvesztését, vagyoni kárt, adatvesztést. A kockázatra való felkészülésnek és enyhítésének költsége jóval kevesebb, mint a katasztrófa helyreállítás kísérletének költsége. A nem tervezett szolgáltatáscsökkenés elveszett üzleti tevékenységet jelenthet, az ügyfelek, az elveszett lehetőségek, és talán a legrosszabb az összes értékes eszköz - adat elvesztése szempontjából. Mindez nagyon hátrányosan befolyásolja a vállalkozás jövőjét. A siker kulcsa az előkészítés.

Kulcsszavak: BCP, DRP, katasztrófavédelem, káreset, iratmegőrzési kötelezettség, információvédelem

Abstract

Fire, floods, fierce storms, stoppage of public utilities, hackers, human negligence, all of which can create a crisis in the functioning of an organization. Catastrophe can mean several things. Loss of revenue, loss of customers, loss of property, loss of data. The cost of preparing and mitigating risk is far less than the cost of attempting recovery after a disaster. Unplanned loss of service can mean lost activities, customers, lost opportunities, and perhaps the worst of all valuable assets - data loss. All of this has a very negative impact on the future of the business. The key to success is preparation.

Kulcsszavak: BCP, DRP, disaster protection, damage, document keeping obligation, information protection

A teljes cikk megtekintése