Dr. Berki Imre:

Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága


Absztrakt

A szerző áttekinti gróf Széchenyi Ödön, a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség első elnökének, életrajzát, karrierjének magyarországi – a törökországi letelepedés előtti – szakaszát, választ adva arra, miért tekintünk Széchenyire a hazai tűzoltó mozgalom egyik kiemelkedő alakjaként.

Kulcsszavak: Széchenyi, tűzoltás, önkéntes tűzoltó

Abstract

The author reviews the biography and count of Count Ödön Széchenyi, the first president of the Hungarian National Fire Brigade Association, and his Hungarian career – which precedes the part of his life in Turkey – giving an answer as to why we consider Széchenyi to be one of the outstanding figures of the Hungarian firefighting movement.

Kulcsszavak: Széchenyi, firefighting, volunteer firefighter

A teljes cikk megtekintése