Dr. Hadnagy Imre József :

Adalékok Kunmadaras tűzvédelmének történetéhez


Absztrakt

Kunmadaras tűzvédelmének története megírása vár. A cikk az egykori helyi tűzesetekről közöl adatokat. A tűzvédelem folyóirataiban megjelent közleményeket szedi csokorba. Az 1995-ben megszűnt tűzoltóság dokumentumai a megyei levéltárba fellelhetők. A tűzoltószerek sorsa követhetetlen. A szerző évekig a Tűzoltó Múzeumban dolgozik. Kutatásai során számtalan információt szerez a község tűzvédelméről, ezeket adja közre. A tűzoltó egyesület alapszabályainak egy részét tartalmazó dokumentumot mutat be. Édesapjának kunmadarasi tűzoltói működéséről is ír.

Kulcsszavak: tűzvédelem története; tűzeset; tűzoltószer; tűzolt

Abstract

The story of the fire protection of Kunmadaras is waiting. This article provides information on former local fires. She takes bouquets published in the journals of fire protection. The documents of the extinguished fire department in 1995 are placed in the county archives. The fate of fire extinguishers is unmatchable. The author works for years in the Firefighter Museum. During his research, he receives a lot of information about the fire protection of the village, which he provides. The fire-fighters association presents documents containing a part of the statutes of the fire association. He also writes about his father's fireworks in Kunmadaras.

Kulcsszavak: fire safety history; fire; fire protection; firefi

A teljes cikk megtekintése