Dr. Hadnagy Imre József :

Gondolatok a hazai önkéntes tűzoltóságok első világháborúig tartó történetéhez


Absztrakt

A cikk a Magyarországi önkéntes tűzoltóságok történetének legkorábbi szakaszát tárgyalja. A hazai tűzvédelem fejlődéséről; a települések szerepéről; a diáktűzoltóságokról, a céhek tűzoltói munkájáról; a szervezett tűzoltóságok létrehozását szolgáló munkáról; az önkéntes tűzoltósá-gok megalakulásáról és félévszázados múltjáról szól. Vizsgálja Erdélyben az önkéntesség esz-méjének terjedését.

Kulcsszavak: szervezett tűzoltóság; önkéntes tűzoltóság; kötele, Háromszék vármegye, Sepsi-szentgyörgy önkéntes tűzoltósága.

Abstract

This article discusses the earliest phase of the history of the volunteer fire services in Hungary. This article is about the development of domestic fire protection; the role of settlements; about student fire brigades; the firearms work of guilds; about to the work of organizing fire ser-vices; about the formation and the half-century history of voluntary fire brigades. It examines the spread of the idea of volunteering in Transylvania.

Kulcsszavak: organized fire brigade, voluntary fire brigade, fire brigade, guilty of fire, gr. Ödön Széchenyi and Dénes Szentgyörgyi fireman', volunteer fire services in Transylvania and in Hár

A teljes cikk megtekintése