Dr. habil. Vass Gyula, dr. habil. Kátai-Urbán Lajos, Cséplő Zoltán :

A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok fővárosi tapasztalatai


Absztrakt

Magyarország a Chicagói Egyezményhez 1969-ben csatlakozott, és az Egyezményt, valamint annak módosításáról szóló jegyzőkönyveket 1971-ben hirdette ki törvényerejű rendeletben. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 2012. január 1-i módosítása teremtette meg a katasztrófavédelmi szervek részére a veszélyes áruk légi szállítása ellenőrzésének jogszabályi alapját. Ezt követően 2015. január 1-én lépett hatályba a 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet, amely részleteiben is szabályozza a katasztrófavédelmi hatósági feladatokat a veszélyes áruk légi szállításának ellenőrzése, és a szabálytalan szállítások szankcionálása vonatkozásában. A hatósági jogkör kiterjed a veszélyes áruk légi szállításra történő előkészítésére, a légi úton beérkezett veszélyes áruk nem közvetlenül légi úton történő továbbítására vonatkozó jogszabályi előírások betartásának, továbbá a veszélyes áruk repülőtér területén végzett átrakásának, tárolásának ellenőrzésére. Jelen cikk célja áttekinteni és értékelni a jogszabályokból adódó katasztrófavédelmi hatósági feladatok teljesítésének tapasztalatait.

Kulcsszavak: iparbiztonság; veszélyes áru légi szállítás; katas

Abstract

Hungary joined to the Chicago Agreement at 1969, our country proclaim the Agreement at 1971. The Act on air transportation (1995. XCVII.) of allows to the Hungarian Disaster Management organisation to control the air transportation activities involving dangerous goods from 1-th of January in 2012. After that the Governmental Decree N. 313/2014. (XII. 12.) coming into force on 1-st of January 2015 consists the specific rules and tasks of the Disaster Management Organisation relevant to the inspection of dangerous goods air transportation activities. The authority contain the preparation of dangerous goods for transportation, the incoming dangerous goods conveyance, and finally the dangerous goods handling activities at the territory of the airport. These article’s aim is to oversee and analyse the Disaster Management Organisation’s implementation experiences linked with the relevant Hungarian regulation.

Kulcsszavak: industrial safety; dangerous goods transportation

A teljes cikk megtekintése