Endrődi István, Bodnár László:

A nagy kiterjedésű erdőtüzekkel kapcsolatos polgári védelmi intézkedések lehetőségei


Absztrakt

Absztrakt Az erdőtüzek az emberi életet és anyagi javakat veszélyeztető természeti katasztrófák, melyek sok esetben nagy kihívás elé állíthatják a hazai katasztrófavédelmet. Az egész világot érintő klímaváltozás miatt az elmúlt évtizedben megnőtt nemcsak az erdőtüzek száma, hanem a leégett területek nagysága is. A nagy kiterjedésű erdőtüzek bizonyos esetben komplex kárterületet eredményeznek akár az erdőterület közelében élő lakosságot is veszélyeztetve, éppen ezért szükség van egyes polgári védelmi intézkedésekre is. A cikk e polgári védelmi intézkedések lehetőségét kívánja bemutatni. Módszertan: A cikk készítése során részletes tanulmányozásra és elemzésre került a témával kapcsolatos releváns hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozása és elemzése. Emellett a szerzők folyamatos konzultációt végeztek a téma szakértőivel. Eredmény: A cikk eredményeként megismerhető a nagy kiterjedésű erdőtüzekkel kapcsolatos polgári védelmi intézkedések lehetőségei, ez pedig alapja lehet egyes komplex katasztrófavédelmi feladatok megoldásának.

Kulcsszavak: erdőtűz, polgári védelem, statisztika, lakosság riasztása, kitelepítés, állatmentés

Abstract

Forest fires are natural disasters that endanger human life and material goods, which in many cases can be a major challenge to the Hungarian disaster management. Because of the global climate change, the number of forest fires and the burned areas has increased in the last decade. The broad forest fires result in some cases a complex area of damage, endangering the populations close to the forest area, and therefore some civil protection measures are also needed. The paper intends to present the possibility of these civil protection measures. Methods: In the writing of the paper it was an important role to analyse and study the relevant domestic literature as well as the personal consultation with the various experts. Result: As a result of this article, the possibilities of civil protection measures for broad forest fires can be learned and this can be a basis for solving some of the complex disaster protection challenges.

Kulcsszavak: forest fire, civil protection, statistics, public warning, deployment, animal rescue

A teljes cikk megtekintése