Endrődi István, Zellei Gábor:

A Magyar Királyi Honvédség és a közös hadsereg szerepe a korai légoltalom megteremtésében az I. Világháború időszakában


Absztrakt

A szerzők mindenek előtt kapcsolódnak A légvédelemtől a légoltalomig : a Magyar Királyság veszélyeztetettsége és első intézkedései a hátország védelme érdekében 1914-1918-ig. című publikációjukhoz. [1] Ezután bemutatják a hadsereg szerepét a hátország védelmében, majd a fejlődés folyamatát : hatékony bombázás – fegyveres légvédelem – passzív légvédelem. Részletezik a katonai és közigazgatási vezetők szerepét a légoltalom megszervezésében, irányításában és működtetésében, és végül bemutatják a lakosság kitelepítésének korabeli helyzetét.

Kulcsszavak: monarchia, honvédség, közös hadsereg, katonai, közigazgatási, légoltalom, hátország

Abstract

First of all the authors join to former project, subject on From the air defence to civil defence: the first arrangements of the Hungarian Kingdom in favour of the defence of the heartland 1914-1918. [1] They then present the role of the army in defending the hinterland, and then the process of development: effective bombing - armed air defense - passive air defense. They detail the role of military and administrative leaders in the organization, management and operation of air defense is detailed, and finally then show the state of the evacuation of the population.

Kulcsszavak: monarchy, home defence army, common army, military, administrative, air defence, heartland

A teljes cikk megtekintése