Endrődi István, Zellei Gábor:

Az I. világháború alatt alkalmazott polgári védelmi jellegű intézkedések, módszerek és eszközök európában


Absztrakt

Mindenekelőtt a szerzők kapcsolódnak a „Nemzetközi hadijogi szabályozás a civil lakosság védelme érdekében az I. világháború időszakában” témájú előző kutatáshoz. Ezután néhány fogalmat határoznak meg, mint pl.: légvédelem, passzív légvédelem, aktív légvédelem, polgári légvédelem, polgári oltalom, polgári védelem. A következő részben bemutatják a korabeli új fegyvernemet, a hátország lakosságát fenyegető hadászati bombázókat, és megemlítik a bombázások morális hatását. Ezután a kutatók részletezik a fontosabb, lakott települések elleni bombázásokat a Nagy Háború idején, és megemlítik az antant nagy stratégiai bombázási tervét az ellenséges európai nagyvárosok ellen 1919-re. A következő részben bemutatásra kerülnek a korabeli légi figyelő és jelentő szolgálatok, valamint a polgári védelem egyéb eszközei és módszerei, mint pl.: riasztás, lakossági tájékoztatás, óvóhelyi védelem, elsötétítés, kitelepítés. Végül a szerzők ismertetik, hogy a Magyar Királyság milyen intézkedéseket hozott a Nagy Háborúban a polgárok védelme érdekében 1914-1918-ig.

Kulcsszavak: passzív légvédelem, polgári védelem, figyelő és jelentő szolgálat, stratégiai bombázók, elsötétítés, lakossági tájékoztatás, óvóhelyi védelem, kitelepítés.

Abstract

First of all the authors join to former project, subject on „The international martial legal regulation towards the protection of the civil population in the tract of the First World War” Then they determine some category, such as: air defense, passive air defense, activated air defense, civil air defense, civil protection, civil defence. In the next break they show the period new branch, the strategic bombers, they were danger to population of the hinterland, and review the moral effects of the bombings. With this the researchers specifyed the more important bombings against the built-up areas of the Europe in the Great War, and make mention the great bombing plan of the entente against enemy european cities in 1919. Int he next part are showed the period lookout and meaningful services, and the other tools and methods of the civil protection, such as: alarming, public information, sheltering, blackout, and the evacuation. Finally the authors make mention the legislations in favour of the the civil protection in the Hungarian Kingdom from 1914. until 1918.

Kulcsszavak: passive airdefense, civil protection, civil defence, lookout and meaningful services, strategic bombers, blackout, public information, sheltering, evacuation

A teljes cikk megtekintése