Farkasinszki Lóránt:

A katasztrófavédelmi tevékenységek környezetvédelmi és műszaki aspektusai


Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben jelentős mértékű klimatikus és technológiai változások figyelhetők meg mind globális, mind regionális szinten, amelyek közvetlenül hatnak a létbiztonsággal kapcsolatos közgondolkodásra és az érintett szervek feladataira. A cikk célja a katasztrófavédelmi feladatrendszer és a környezetvédelem közti meghatározó műszaki kapcsolódási pontok bemutatásával rámutatni a kapcsolódás összetettségére, helyére, szerepére. Egyben információt szolgáltatni a változó biztonsági kihívások kezelését befolyásolni képes pontokra, a kutatandó részterületekre.

Kulcsszavak: környezetvédelem; katasztrófavédelem, műszaki eszközrendszer.

Abstract

In recent decades, significant climatic and technological changes have been observed at both global and regional levels that have a direct impact on public safety thinking and the tasks of the relevant bodies. The aim of the article is to introduce the complexity, location and role of the connection by presenting the essential technical links between the disaster management task system and environmental protection. It also provides information on points that can influence the changing security challenges and the areas to be researched.

Kulcsszavak: environment protection; disaster management, technical equipment system

A teljes cikk megtekintése