Farkasinszki Lóránt:

A műszaki feltételrendszer kiemelt szerepe a katasztrófavédelmi feladatellátásban


Absztrakt

A cikknek szándéka bemutatni azt az alapvető kapcsolatot, ami a katasztrófavédelmi feladatellátás hatékonysága és az ahhoz szükséges műszaki feltételrendszer között fennáll. Maga a felvetés triviálisnak tűnik, azonban a cikk írója úgy gondolja, hogy ezeknek a kérdéseknek és azok kapcsolatainak feltárásával hozzájárulhat e szemléletnek a megerősítéséhez, megjelölve a műszaki feltételrendszer és a feladatellátás hatékonysága közti kapcsolódási pontokat.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, műszaki feltételrendszer, időkritikusság

Abstract

The purpose of this article is to present the basic relationship that exists between the efficiency of the performance of disaster management tasks and the system of technical conditions necessary for it. The suggestion itself seems trivial, but the author of the article believes that by exploring these issues and their relationships, it can help to reinforce this approach, pointing out the points of connection between the system of technical conditions and the efficiency of task performance.

Kulcsszavak: disaster management, technical conditions, time criticality

A teljes cikk megtekintése