Finta Adrienn Eszter :

A vízellátó hálózati tartózkodási idő csökkentésének lehetőségei kistelepüléseken


Absztrakt

A múlt század végén a rendszer- és a gazdasági szerkezet átalakulása ivóvízellátó rendszereinknél kihasználhatatlan és jelentős többletkapacitások keletkezéséhez vezetett. A helyzet különösen a kistelepüléseken vált súlyossá, ahol a tűzoltási víz biztosítása eredetileg is nagy csőátmérőket igényelt, és ahol a fölösleges kapacitásokat a trendszerű népességfogyás tovább erősítette. A túlméretezettség a vízkort, a víznek a rendszerbeli tartózkodási idejét növeli, lehetőséget adva ezzel a másodlagos, hálózati vízminőség romlás bekövetkezésére. Ez akkor okozott kritikus helyzetet, amikor már nem volt elegendő az ivóvízminőséget a tisztító telepen biztosítani. Az ivóvízminőségnek a fogyasztói csapoknál is meg kell maradnia. A folyamatot a hálózatok életkorának növekedésével romló műszaki állapot és az ehhez kapcsolódó növekvő hálózati vízveszteségek kísérik. A hálózatok felújítása a nem távoli jövőben elkerülhetetlenné válik. A felújított vezetékek, ha azok átmérőit továbbra is a tűzoltási igények kielégítése határozza meg, konzerválják a túlméretezett állapotot. Ezért a kistelepüléseken fel kell hagyni a tűzoltás ivóvízhálózatról történő megoldásával. Oltóvíz tározók létesítésével ez lehetséges. Országos adatbázisra alapozott, becslés jellegű számítások azt mutatják, hogy 2.051 hazai kistelepülés összesen 13.111,632 km hosszú csőhálózatának a vízfogyasztásra méretezett felújítása, (2016 árszinten) 260 270 Mrd Ft költségvetési forrást igényel, ha csőbehúzásos technológiát alkalmazunk és a tűzoltáshoz 200 m-ként 30 m3-es oltóvíz tározókat létesítünk.

Kulcsszavak: vízkor, tűzoltási víz, tározó, vízminőség, rekonstrukció, pénzügyi forrásigény

Abstract

At the end of the last century the transformation of the system and economic structure led to unavoidable and significant overcapacity in our drinking water supply systems. The situation was particularly severe in small settlements, where the supply of fire-fighting water originally required large pipe diameters and where unnecessary capacities were further strengthened by trend of population decrease. Over-dimensioning increases the water age, the residence time in the system, giving rise to secondary water quality degradation. This caused a critical situation when it was not enough to provide drinking water quality at the treatment plant. Drinking water quality must remain at the consumer taps. The process is accompanied by a deteriorating technical state of the network age and the associated increased water losses in the network. Renewal of networks will become inevitable in the near future. The reconstructed pipes, if their diameters should meet the requirements of fire-fighting, preserve the oversized state. Therefore, the small settlements should discontinue the water demand of firefighting with the drinking water system. This is possible with the installation of storage tanks. Estimations based on a national database show that the reconstruction of a total of 13.111,632 km long pipelines of 2.051 small settlements, sized for realistic drinking water consumption, at a price level of 2016 requires 260-270 billion HUF budget resource if a lining with continuous pipe and for fire-fighting purpose we apply water tanks of 30 m3 at every 200 m along the pipes.

Kulcsszavak: water age, fire-fighting water, storage tank, water quality, reconstruction, financial resource demand

A teljes cikk megtekintése