Győző-Molnár Árpád:

A védelmi igazgatás helyi szintjének működése, egy törzsvezetési gyakorlat tapasztalatai tükrében


Absztrakt

A védelmi igazgatási rendszer alkalmazására és gyakoroltatására az elmúlt években folyamatosan találunk példákat. Azonban a bekövetkezett események jellegéből fakadóan, illetve a végrehajtott gyakorlatok között is csak kevés olyan lelhető fel, amikor a helyi illetve a települési szintű elem működik. Erre tekintettel került megszervezésre egy olyan törzsvezetési gyakorlat, amely a helyi védelmi bizottság és a települési védekezés viszonylatában vizsgálta a működést, modellezte azokat a viszonyokat, amikor a helyi védelmi bizottság és település relációja elegendő a védekezési feladatok ellátásához. A fentiek figyelembevételével végrehajtott törzsvezetési gyakorlat tapasztalatai jól használható tudást adtak a résztvevőknek és rávilágítottak több olyan körülményre, melyek javításával, a kárfelszámolási feladatok még eredményesebbé válhatnak a későbbiek során.

Kulcsszavak: védelmi igazgatás, helyi védelmi bizottság működése, törzsvezetési gyakorlat

Abstract

Many examples of applying and practicing the defense management system are available in the last few years. However, due to the nature of events occurring, or among the exercises carried out in recent years only a few can be found, when local and municipal level elements were operating. Reagaring this, a leadership management exercise has been organized, which examined the operation in the relation of local defense committees and the municipal protection capabilities, as well as modeled the conditions when these relations are sufficient to perform civil protection tasks. Experiences arising from the exercise – implemented to the above – were given a good knowledge to the participants and highlighted such circumstances, which can improve, thereby damage remediation tasks will become more and more effective in the future.

Kulcsszavak: defense management, operation of the local defense committee, leadership exercise

A teljes cikk megtekintése