Győző-Molnár Árpád, Muhoray Árpád:

A katasztrófavédelem belvízkárok elleni feladatai


Absztrakt

Magyarország területének jelentős részét érinti a belvíz, mint elsődlegesen az állampolgárok anyagi javait veszélyeztető természeti hatás. A belvíz elleni védekezés hazánkban többszereplős tevékenység, amelyet közösen végeznek az állami szervek, az önkormányzatok, illetve a víztársulatok. Az állami szervek közül kiemelt szerep hárul a vízügyi szakmai szervezetre, az Országos Vízügyi Főigazgatóságra, illetve a vízügyi igazgatóságokra. A fentiek mellett azonban alaprendeltetéséből fakadóan a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és alárendeltjei is jelentős tevékenységet fejtenek ki, annak érdekében, hogy a belvízből fakadó kockázat, illetve az ebből eredő károk a minimálisra csökkenjenek. A cikk célja, hogy bemutassa a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet központi, területi és helyi szintjéhez rendelt megelőzési és védekezési feladatokat.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, belvízvédekezés, megelőzés, védekezés

Abstract

In Hungary there is a significant area affected by inland waters, as a primary endangering natural effect on resources of citizens. Protection against inland waters is a multiplayer activity in our country, made by the state, the municipalities, and water companies together. The professional organizations of water management (General Directorate of Water Management, and the 12 directorates) have a prominent role. Nevertheless - dispite of the above - the National Directorate General of Disaster Management and its subordinates perform significant activities in order to minimize risks, as well as damages arising from inland waters. The aim of these article is to introduce tasks of prevention and protection assigned to central, regional and local level of our disaster management system.

Kulcsszavak: disaster management, excess inland water protection, prevention, protection

A teljes cikk megtekintése