Gyula Vass, János Bleszity:

The Analysis Of The Process Of Rehabilitation Following Disasters


Absztrakt

A történelem folyamán időszakonként és társadalmanként eltérő módon alakult ki a katasztrófák elleni védekezés az állam által tudatosan szervezett és szabályozott rendszere, irányítási rendje. A katasztrófák lehetséges megelőzése, a mentés, következmények felszámolása, a helyreállítási feladatok hármas egységgé szintetizálása visszahat több tudományterület, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szervek fejlődésére is. A Kormány a legkiterjedtebb természeti csapásokat követően sokszor nyújtott eseti, önkéntes támogatást az önkormányzatoknak, a kárt szenvedett helyi lakosok megsegítése érdekében. A kárenyhítés módját, a támogatás rendszerét korábban egyedi kormányhatározatok, később egyedi kormányrendeletek szabályozták, melyeket az épületek vonatkozásában mára felváltott a helyreállításra és újjáépítésre vonatkozó egységes szabályozás. A tanulmány készítőinek az volt célja, hogy elemzés alá vonják a magán és önkormányzati tulajdonban lévő épületek illetve építmények helyreállításának hazai gyakorlatát.

Kulcsszavak: katasztrófa, katasztrófavédelem, kárenyhítés, lakóingatlan

Abstract

Throughout history, the system and direction of disaster management, consciously organized and regulated by the state, has evolved in an ever-changing way in different eras and societies. The possible prevention of disasters, rescue and recovery, and the synthesis of rehabilitation tasks into a tripartite unity have an impact on the development of several scientific disciplines and on the evolution of professional disaster management bodies. Following the most widespread natural disasters, the Government has often provided ad hoc voluntary financial support to municipalities to assist the affected local populations. The mode of mitigation and the subsidy system were previously regulated by individual government decisions and later by individual government decrees, which have now been replaced by uniform regulations on rehabilitation and reconstruction of buildings. The authors of this paper aimed to analyze the practice of rehabilitation of private and municipality owned buildings and structures in Hungary.

Kulcsszavak: disaster, disaster management, compensation, residential property

A teljes cikk megtekintése