Halmai Ákos, Balatonyi László, Valkay Alexandra Ilona, Czigány Szabolcs, Liptay Zoltán Árpád, Pirkhoffer Ervin:

Új megközelítésű mederfelmérési technikák alkalmazása kisvízfolyásokon


Absztrakt

Magyarország sekély vízfolyásainak jelentős részén nem történt szonár elvű, medergeomet-riai felmérés, melynek fizikai/hidrológiai (megfeneklés) és anyagi okai egyaránt vannak. Ezen kutatás egy alacsony költségvetésű, eredetileg rekreációs célú szonárrendszer haszná-latát mutatja be a Dráva magyarországi, hajózással érintett szakaszán.

Kulcsszavak: Szonár, Dráva, Halkereső, PDBS, Interferometria, Mélységmérés

Abstract

No sonar-based bathymetric surveys have been yet conducted on the majority of the Hungar-ian watercourses due to various physical/hydrological reasons (stranding) and financial con-ditions. Current research demonstrates the use of a low-cost, bathymetric sonar, primarily used for recreational purposes, on the River Drava.

Kulcsszavak: Sonar, Drava, Fish finder, PDBS, Interferometry, Phase Differencing Bathymetric Sonar, Ba-thymetry.

A teljes cikk megtekintése