Herczeg Gergely:

Közművek elzárásának jelentősége épületek tűzoltásánál


Absztrakt

A tűzoltói beavatkozás során fontos a közművek elzárása. Az elzárást indokolja a beavatkozó állomány védelme és a másodlagos károk mérséklése is. Szinte minden épülettűznél érdemes figyelmet fordítani a villamosenergia, a földgáz, a távhő és egyéb közművek elzárására. A villamosenergia a vízalapú oltóanyagokkal való oltásnál az áramütés kockázatát növeli. A földgáz robbanásveszélyt idézhet elő. A távhő vízalapú hordozóközege forrázásos sérülést okozhat és a vezetékrendszer sérülése esetén a vízkárt növelheti. A vízkárt növelheti továbbá a fűtésrendszer melegvízhálózata, az ivóvízhálózat és a szennyvízhálózat is, amennyiben vezetékeik a tűz vagy a beavatkozás során károsodnak.

Kulcsszavak: közművek, beavatkozás biztonsága, használati szabályok

Abstract

During the firefighter intervention it is important to close all public utilities. The intervention personnel’s safety and the reduction of the secondary damages justifies the closing of the public utilities. It is worth in almost every building fire to pay attention to close or switch off electricity, natural gas, district heating and all other public utilities. The electricity increases the risk of electric shock at fire extinguishing by water-based agents. The natural gas system could cause explosion. The water-based transfer medium of the district heating could cause scalding injury, or it could increase secondary water damages if the system leaks. The secondary water damage could be increased by the warm water heating system, the drinking water system and the sewage system if those damaging by the fire or during the firefighter intervention. In this publication I present what way is it expedient create the conditions of the public utilities closing possibility, and how can the intervention personnel minimize the hazards of the public utilities.

Kulcsszavak: public utility, firefighting safety, rules of use in fire protection

A teljes cikk megtekintése