Herczeg Gergely:

Kiürítési gyakorlatok szervezése, lebonyolítása


Absztrakt

Tűz vagy más veszélyhelyzet indokolhatja az épületekben, szabadtereken tartózkodó személyek kiürítését az adott térből. A kiürítésnél célszerű, ha az a leggyorsabban történik és a lehető legkevesebb kárral jár. A kiürítési gyakorlatok nagyban hozzájárulhatnak a résztvevők felkészítéséhez, ahhoz, hogy valós veszélyhelyzetben az épület, épületrész vagy szabadtér elhagyását a lehető leggyorsabban lehessen végrehajtani. A kiürítési gyakorlatok így a felkészítés hatékony eszközei lehetnek. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, szükség van a gyakorlatok megfelelő tervezésére, kellő szervezésére és hatékony lebonyolítására. Ebben a cikkben a kiürítési gyakorlatok szervezése és lebonyolítása során figyelembe veendő lehetséges megoldásokat mutatja be a szerző.

Kulcsszavak: tűzriadó, kiürítés, kiürítési gyakorlat, menekülés

Abstract

Fire or other emergencies may justify evacuation of persons in building or open spaces. When evacuating, it is recommended the fastest way and with the least possible damage. Evacuation drills can greatly contribute to the training of the participants, so that, in event of a real emergency, they could leave the building or hazardous open space as quick as possible. Evacuation drills can be effective in training. For this to happen, it is necessary to properly plan, organize and efficiently implement the drills. The author presents in this publication possible solutions to be considered when organizing and conducting evacuation drills.

Kulcsszavak: fire drill, evacuation drill, evacuation

A teljes cikk megtekintése