Herczeg Gergely, Bérczi László :

Közösségi rendeltetésű épületek kiürítési gyakorlatainak tapasztalatai


Absztrakt

Magyarországon az egyes gazdálkodó szervezeteknél évente kötelező gyakoroltatni a tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását. A tűzriadó terv gyakoroltatásának részeként a kiürítési gyakorlat is végrehajtható. Kiürítési gyakorlatok alkalmával mérhető az azon résztvevő személyek száma és az épület kiürítésének időigénye is. Jelen tudományos közleményben különböző közösségi rendeltetésű épületekben vizsgáltuk a kiürítési gyakorlatok során a létszám és a kiürítéshez szükséges idő összefüggését. Számítással állapítottuk meg a kijáratok összesített nyílásszélességének 1 m-re eső átlagos áthaladó létszámot.

Kulcsszavak: tűzriadó, kiürítés, kiürítési gyakorlat, menekülés, ajtók átbocsátóképessége

Abstract

It is required in Hungary to make fire drills yearly at business organizations. The evacuation drill could be a part of the fire drill. During the evacuation drill it is measurable the number of the participants and the time to evacuate the building. In this scientific publication we examined the correlation of the number of the participants and the time needed to evacuate during evacuation drills in different communal buildings. We calculated the number of the passing persons of 1 m of the cumulated width of the exits.

Kulcsszavak: fire drill, evacuation drill, evacuation, exit throughput

A teljes cikk megtekintése