Hoffmann Imre, Szlávik Lajos, Cimer Zsolt :

Árvíz által okozott katasztrófák iparbiztonsági vetületei


Absztrakt

Hazánk árvízveszélyeztetése természeti adottságaiból adódóan Európában az egyik legnagyobb. A környező hegyvidéki vízgyűjtőkről, a Kárpátokból és az Alpokból hozzánk érkező, nálunk torlódó árhullámokkal szemben gyakran szükséges védekezni. Az árvíz nemcsak a lakott területet veszélyezteti, hanem hatással lehet a veszélyes ipari üzemek tevékenységére is, melynek eredményeként egy veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet is kialakulhat. A szerzők a publikációban az árvíz által okozott katasztrófák iparbiztonsági aspektusait vizsgálják.

Kulcsszavak: veszélyes ipari üzem, árvíz, iparbiztonság

Abstract

Hungary's flood risk is one of the largest in Europe due to its natural conditions. We often need to defend ourselves against the floods that come to us from the surrounding mountain basins, the Carpathians and the Alps. Floods not only threaten the inhabited area, but can also affect the activities of dangerous industrial plants, if they can even cause a malfunction of dangerous substances, and can also lead to a major accident. The authors examine the industrial safety aspects of flood risks in this publication.

Kulcsszavak: dangerous industrial plant, flood, industrial safety

A teljes cikk megtekintése