Horváth Nándor:

Kemence Patak árvízcsúcs-csökkentő tározójának sérülése


Absztrakt

A Kemence patak vízgyűjtőjén 1999. júniusában, illetve az azt megelőző időszakban is jelentős mennyiségű csapadék hullott. Az igen heves és hosszantartó esőzések következtében 1999. június 22-én a lefolyó hatalmas vízmennyiség a tározó vészleeresztő bukóját elmosta, ezt követően a tározó néhány óra alatt leürült. A csapadékból, illetve a tározó ürüléséből származó árhullámok jelentős károkat okoztak Bernecebarátiban, de ugyancsak jelentős károk keletkeztek Kemence községben is, ahol csak a csapadékból származó árhullám vonult le.

Kulcsszavak: villámárvíz, vízkár, helyreállítás

Abstract

Significant amounts of precipitation fell in June 1999 and in the period before the Kemence stream catchment. Due to the heavy and prolonged rainfall on 22 June 1999, the huge amount of water discharged dropped into the reservoir's emergency demolition, and then the reservoir was drained in a few hours. The floods from the precipitation and the drainage of the reservoir caused significant damage in Bernecebaráti, but significant damage was also caused in the village of Kemence, where only the flooding from the precipitation was lost.

Kulcsszavak: flash flood, water damage, reconstruction

A teljes cikk megtekintése