Horváth Nándor:

Vis maior káresemények tapasztalatai Pest megyében


Absztrakt

A természeti veszélyeztető hatások közül a felszíni, felszín alatti vizekhez és a csapadéktevékenységhez kapcsolódó káresemények a legjelentősebbek. A településeket az elmúlt időszakban 3-4 évente elérő Duna – Ipoly, Zagyva folyók árvizén és a megye déli területén megjelenő belvízen túl, rendkívül gyakorivá váltak az északi hegyvidéki területeken a villámárvizek okozta helyi vízkárok.

Kulcsszavak: villámárvíz, vízkár, helyreállítás

Abstract

The most typical harmful events posing natural threats within the county are those induced by precipitation, surface and groundwater fluxes. Beside the floods which have been reaching the settlements recently in every 3-4 years from River Duna, Ipoly and Zagyva and the inland water appearing in the southern part of the county, water damage done by flash floods in the northern mountain area have become excessively widespread lately.

Kulcsszavak: flash flood, water damage, reconstruction

A teljes cikk megtekintése