Horváth Zoltán :

A katasztrófa-logisztika megvalósulása a különleges jogrend időszakában


Absztrakt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖFOP-2-1-2 „A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási magalapozása” alprojekt keretében a „Jól szervezett közszolgálati logisztika – állampolgári elégedettség (a különleges jogrend logisztikai támogatásának integrációja)” címmel megkezdődött egy komplex kutatás, melynek részre a különleges jogrend, illetve a katasztrófaveszély időszakában megvalósuló katasztrófa-logisztika sajátos működési feltételeink és sajátosságainak vizsgálata. Cikkemben az Alaptörvényben, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott különleges jogrendi, illetve a katasztrófaveszély időszakának sajátosságait alapul véve bemutatom a katasztrófa-logisztika felkészülési és műveleti időszaki feladatait, a működéssel kapcsolatban felmerülő problémákat.

Kulcsszavak: különleges jogrend, katasztrófa-logisztika, gazdaságmozgósítás, védelmi tartalék, logisztikai feladatok, logisztikai ellátás szintjei

Abstract

The aim of the logistics support process is to create such an effective and cost-effective system which will result in the implementation of successful civil emergency protection. The logistics tasks of civil emergency protection consists of three periods, i.e. prevention, rescue and restoration. At the same time it means to accomplish logistics tasks in the National Directorate General for Disaster Management, Ministry of Interior in normal periods, i. e. to provide human resources and the supporting logistics tasks in accordance with the Special Regulations of the Fundamental Law. In my essay - based on the Hungarian Fundamental Law and Disaster Management Act - I would like to present risk periods and connected logistic tasks.

Kulcsszavak: special legal order, disaster logistics, economic mobilization, defence reserve, logistic tasks, supply levels

A teljes cikk megtekintése