Horváthné Papp Márta:

A vízgazdálkodással kapcsolatos ismeretek fokozottabb megjelenése a köznevelési intézményekben


Absztrakt

Magyarország Nemzeti Vízstratégiája, a Kvassay Jenő Terv fontos intézkedéseket ír elő a vízügyi képzés megváltoztatására vonatkozóan, hogy a munkaerőpiaci és gazdasági fejlődés megvalósulhasson. A humánerőforrás szükségletek kielégítése céljából az integrált vízgazdálkodás gondolatmenetét kell megvalósítani a köznevelési intézményeinkben egy új oktatási-képzési stratégia kialakításával. Ennek mihamarabbi kialakítása a szakmában dolgozók kiemelt feladata kell, hogy legyen.

Kulcsszavak: integrált vízgazdálkodás, Kvassay Jenő Terv, köznevelés, humánerőforrás, társadalom

Abstract

Hungary's National Water Resource Strategy the Kvassay Jenő Plan enacts measures regarding the necessary changes in education to enable improvement in the labour market and to support economical growth. To facilitate the fulfillment of future human resource requirements, the integrated water resource management concept should be applied in public education institutions through the formulation of a new education-training strategy. This should be a priority objective for water resource professionals.

Kulcsszavak: integrated water resource management, Kvassay Jenő Plan, public education, human resources, society

A teljes cikk megtekintése