Jackovics Péter:

Többdimenziós skálázás módszerének alkalmazása katasztrófavédelmi gyakorlat értékelői véleményalkotásának elemzéséhez


Absztrakt

A katasztrófavédelmi gyakorlatok fő célja a valós veszélyhelyzetekre történő felkészülés. A gyakorlatok eredményességét a kitűzött felkészítési célok teljesülésével mérik, és értékeléssel, elemzéssel zárják. Az értékelés bár objektív szempontok alapján történik, mégis óhatatlanul tartalmazza az értékelő szubjektív értékítéletét, véleményét is. A gyakorlatok értékelése során jellemzően a szervező, előkészítő, a résztvevő és a gyakorlat irányítói állomány tevékenységét értékelik, és az értékelések nem foglalkoznak maguk az értékelők szerepével. A szerző ezért arra vállalkozott, hogy a statisztika módszerével elemzi a katasztrófavédelmi gyakorlatot értékelő szakértők szerepét, szubjektív véleményalkotását: hogy azok milyen hatással vannak egy katasztrófavédelmi gyakorlat végső objektív értékelésére.

Kulcsszavak: többdimenziós skálázás, katasztrófavédelmi gyakorlat, értékelők véleményalkotása, főkomponens-analízis

Abstract

Disaster Management exercises create a good opportunity to prepare for real-life emergencies. The success of such drills is measured against the pre-defined goal of preparation. The final phase is the global evaluation of the exercise. Although the final assessment is based on a set of objective criteria, and is done after the analysis of the level achievement of each pre-defined goal, the expert assessor's subjective judgment and opinion cannot be fully excluded. Exercises have so far been assessed in terms of the performance of the organizers, the preparation team, participants and the control and command staff. Assessment has never looked at how the expert assessors fulfilled their role. The author aims at employing statistical methods to analyse the role and subjective judgment of the assessors of disaster management exercises, and their impact on the global objective evaluation of the exercise.

Kulcsszavak: Multidimensional Scaling, Disaster Management Exercise, Assessors' Impression, Principal Component Analysis

A teljes cikk megtekintése