Jeruska József, Szakál Béla:

A SEVESO III. Irányelv ismertetése és az irányelv okozta változások vizsgálata


Absztrakt

Az Európai Unióban és Magyarországon a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek száma az utóbbi évtizedekben nagymértékben megnőtt. Ezeknek az üzemeknek és ott található anyagoknak a szabályozása a biztonságos üzemeltetés, a lakosság és a környezet védelme érdekében meghatározó. A cikksorozat első része a Seveso III. irányelv kutatásával foglalkozik, mely kutatás során bemutatásra kerülnek az irányelv legfontosabb változásai.

Kulcsszavak: Seveso III. irányelv, CLP, GHS, Európai Unió, súlyos balesetek

Abstract

In recent decades the number of plants dealing with hazardous substances in the European Union and Hungary has increased significantly. The control of these plants and the materials they contain is crucial for safe operation, protecting the population and the environment. The first part of this series of articles contains research about the normative regulation of Seveso III. directive focusing on presenting the most important changes within.

Kulcsszavak: Seveso III. Directive, CLP, GHS, European Union, major accidents

A teljes cikk megtekintése