Kátai-Urbán Lajos, Vass Gyula:

Katasztrófavédelmi phd doktori képzés és kutatás


Absztrakt

Az egységes katasztrófavédelemi rendszer megteremtésével párhuzamosan folyt a felsőfokú katasztrófavédelmi képzés kialakítása és fejlesztése. 2012. évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezetében létrehozott Katasztrófavédelmi Intézet az egyetemi stratégiák és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint megrendelő igényei szerint végzi oktatásfejlesztési, oktatási és tudományos tevékenységét. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. év óta folyik Katasztrófavédelem alapképzés, míg 2016. év óta Katasztrófavédelem mesterképzés jogi- és igazgatási területen. A Katasztrófavédelmi Intézetnél mesterképzésben végzett hallgatóknak lehetőségük van az egyetem doktori iskoláiban, így a Katonai Műszaki Doktori Iskola Katasztrófavédelem Kutatási területen tanulmányokat folytatni és PhD tudományos fokozatot szerezni. Ez a lehetőség nyitva áll a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek és gazdálkodó szervezetek szakemberei számára is. Jelen cikkben a szerzők részletesen bemutatják és értékelik a NKE doktori iskoláiban folyó képzést, a kutatási témákat és a doktoranduszok tudományos kutatási tevékenységét.

Kulcsszavak: PhD doktori képzés; tudományos kutatás; katasztróf

Abstract

The development of higher education in disaster management went hand in hand with the establishment of the unified system of disaster management. The Institute of Disaster Management, being a part of the National University of Public Service (NUPS) founded in 2012, performs educational and scientific activities in line with the university strategies and the needs of its supervisor, the National Directorate General for Disaster Management, Ministry of Interior. The disaster management legal and administrative basic education has taken place since 2013., while the master courses since 2016 at the Institute of Disaster Management of NUPS. The students have been graduated at the master courses have the possibility to study and graduate at the Disaster Management Research Field of the Military Technical Doctoral School of university. This possibility is open for the experts of professional disaster management services and economic companies. In this article the authors will in detail introduce and assess the doctorial education of doctoral Schools of NUPS, the related research topics, and research activities of PhD students.

Kulcsszavak: PhD education; scientific research; disaster manag

A teljes cikk megtekintése