Király Lajos, Restás Ágoston, Címer Zsolt:

Robbanásvédelem szabályozási javaslata Magyarországon


Absztrakt

Absztrakt A robbanásvédelem magyarországi szabályozása jelenleg több hatóságot (Munkavédelem, Tűzvédelem) és szakhatóságot (Tűzvédelem, Iparbiztonság/SEVESO kompetens hatóság) is érintő komplex, előzőek miatt pedig nem jól dedikált feladatkör. Előzőek generálják azt a jelenséget, mely mind üzemeltetői mind pedig hatósági jogokat gyakorló felek részéről a megfelelés részben történő vagy nem teljesítését, valamint szubjektív megértését vonják maguk után. A cikkben leírt nemzetközi gyakorlat és a jelenlegi hazai szabályozás alapján kívánnak a cikk szerzői javaslatot tenni a közeljövőben módosításra kerülő szabályozások (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) tartalmát illetően.

Kulcsszavak: robbanásvédelem, robbanásvédelmi követelmények, Országos Tűzvédelmi Szabályzat, hatóság, szakhatóság, Munkavédelem, Tűzvédelem, Iparbiztonság, SEVESO.

Abstract

The current situation of explosion protection in Hungary has complex effect on different main authorities (Labor Safety, Fire Safety) and sub-authorities (Fire Safety, Industrial Safety/SEVESO competent authority), based on the above this attorney is not clear for all behaviors. This progress generates for all participants whom are affected by explosion protection requirements, to fulfill for the regulatory adequacy: partly, not complete or other sophisticated or subjective perception. The authors of this article and the main scope of this item is, to highlight and suggest major modification proposals to amend of the dedicated law (National Fire Safety Code Act) in the near future.

Kulcsszavak: explosion safety, explosion safety- requirements, National Fire Safety Code Act, main authority, sub- authority, Labor Safety, Fire Safety, SEVESO.

A teljes cikk megtekintése