Kiss Ádám István:

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv személyi állományának kártérítési felelőssége


Absztrakt

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv személyi állományának jogviszonyára irányadó és meghatározó jogszabályi környezetben nagy volumenű változás ment végbe 2019. február 1-jei hatállyal. A személyi állomány összetétele jelentősen átalakult, egységesebbé vált. Jelen cikkben a szerző átfogó elemzést mutat be a hivatásos katasztrófavédelmi szerv személyi állományának kárfelelősségével kapcsolatban.

Kulcsszavak: kárfelelősség, kártérítés, katasztrófavédelem

Abstract

Large-scale change took place in legal regulation related to the legal relationship of professional disaster management organisations in 1-st of February 2019. The composition of the disaster management personal has transformed, and consequently has become more unified. The author of this article provides a comprehensive analysis about the damage liability of personnel of disaster management organisations.

Kulcsszavak: liability, damages, disaster management

A teljes cikk megtekintése