Kocsis Zoltán:

Módszerek és kritériumok megfogalmazása az üzemeltetői biztonsági terv egységes értékelésének kialakításához


Absztrakt

A létfontosságú infrastruktúra védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény életbelépésétől eltelt közel hét év, de azt az alapvető hiányosságot, miszerint szükséges lépés lenne, egy a SEVESO szabályozáshoz hasonló egységes kritérium rendszer kialakítása és jogszabályi bevezetése az Üzemeltetői Biztonsági Terv készítésénél és értékelésénél, a mai napig nem sikerült megoldani. A módszerek és kritériumok megfogalmazásához elengedhetetlen a természettudományok és társadalomtudományok széles palettájának ismerete és alkalmazása. A szabályozás az ÜBT készítéséhez nem tartalmaz, és nem ajánl normákat és kritériumokat az elfogadhatóságra és az el nem fogadhatóságra, így nem tudjuk egységesen rangsorolni azon eseményeket melyek hatással vannak egy infrastruktúra működésére. Azáltal, hogy e kritériumokat a jogi szabályozás jelen állapotban nem tartalmazza, azt jelenti, hogy azt az elemzést végző mérnöknek szükséges megfogalmazni és felállítani. Ezek az elemzési módszerek a gyakoriság alapú hiba frekvenciától a félkvantitatív elemzéseken át a társadalmi folyamatok vizsgálatából levont következtetésekig tartalmaz módszereket. Cikkemben bemutatom a lehetséges elemzési eljárásokat és bemutatom az általam megfogalmazott kritérium rendszert.

Kulcsszavak: Kritikus Infrastruktúra, Kritikus Infrastruktúra Védelem, Üzemeltetői Biztonsági Terv, elfogadhatóság, el nem fogadhatóság, frekvencia érték,

Abstract

A Law issued in 2012 on Critical Infrastructure Protection, nearly seven years after its entry into force, but the fundamental shortcoming that would be a necessary step, the establishment and legal introduction of a uniform criteria system similar to the SEVESO regulation in the preparation and evaluation of the Operator Security Plan, until the main stage. Knowledge and application of a wide range of natural sciences and social sciences is essential for formulating methods and criteria. regulation does not include the development of OSP and does not offer norms and criteria for acceptability and Inadmissibility, so we cannot rank the events that affect the operation of an infrastructure uniformly. By not including these criteria in the current state of law, this means that it needs to be formulated and set up by the analysis engineer. These methods of analysis contain methods from frequency-based error frequency to semi-quantitative analysis and conclusions drawn from the study of social processes. In my article I present the possible analytical procedures and present the system of criteria that I formulate.

Kulcsszavak: Critical Infrastructure, Critical Infrastructure Protection, Operator Security Plan, Acceptability, Inadmissibility, Frequency Value,

A teljes cikk megtekintése